Zatvorena nabava – Projekt „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“

On 15. Siječanj 2014

HRV

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (2. poziv na dostavu ponuda)

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.  započela je projekt „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (2. poziv na dostavu ponuda). Cilj projekta je automatizacija i digitalizacija procesa u Tiskari Pečarić-Radočaj’s (TPR) primjenom zelene industrijske inovacije. Implementacijom novih tehnologija, TPR će proizvoditi nove ekološke proizvode te povećati svoju konkurentnost i otpornost na krize.

U skladu s propisima o financiranju, na ovoj stranici nalaze se dokumenti o postupku nabave u okviru ovog projekta. Nabava se provodi temeljem „Standard Terms and Condition on EEA and Norway Grants from Innovation Norway“. Temeljem postupka nabave za subjekte koji ne podliježu Zakonu o javnoj nabavi te temeljem Smjernica za nabavu za prijavitelje i partnere – HR-INNOVATION, Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. ovim putem objavljuje Poziv za nabavu koja sadrži: Grupa 1 Offset tiskarski stroj i Grupa 2 Oprema za filtraciju vode.

Broj nabave: TPR-22/09-1

Rok za predaju ponuda: 26. rujna 2022

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

IN-TPR-T-Tender invitation-final

IN-TPR-T- Appendix 1 – Application form and financial offer

IN-TPR-T- Appendix 2-Statement

IN-TPR-T- Appendix 3 – Reference on deliveries

Otvaranje ponuda: 27. rujna 2022. u 10.00 sati

Odluka o odabiru

5. Selection Decision

ENG

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Programme “Business Development and Innovation Croatia” (2nd Calls for Proposals).

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.  commenced the project „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“. The project is supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Programme “Business Development and Innovation Croatia” (2nd Calls for Proposals) automatisation and digitalisation of all Tiskara Pečarić-Radočaj’s (TPR) processes by applying green industry innovation at the company level. With implementation of new technologies, TPR will produce new ecological products and increase its competitiveness and resistance to crises.

In line with the financing guidelines, please find on this site relevant documents on the procurement procedure related to the project. The procurement is performed based on the „Standard Terms and Condition on EEA and Norway Grants from Innovation Norway“. Based on the Procurement procedures for entities not subject to public procurement act and Procurement Guidelines for Project Promotors and Project Partners – HR-NNOVATION, Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. announces the Tender invitation for the following: Group 1 Offset printing machine and Group 2 Water filtration equipment.

Tender number: TPR-22/09-1

Deadline for Tender submission:  September 26th 2022

Offers opening: September 27th 2022 at 10.00 AM

The tender documentation you can find above.