Grafički dizajn i DTP

dtp1 dtp2 dtp3

marijama

 

 

 

 

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja.

Naš tim će bez poteškoća uskladiti Vaše želje s potrebama suvremenog tržišta. Vlastita kompjuterska priprema bazirana na Macintosh i PC računalima, profesionalnim skenerima te fotografskom opremom. Za sve tiskovine radimo probne otiske na color digitalnom pisaču. U radu se služimo sljedećim softwareom:

  • Adobe Photoshop CS6
  • Adobe InDesign CS6
  • Adobe Illustrator CS6
  • CorelDraw 12

Ako nam donosite gotovu pripremu molimo da se pridržavate sljedećih uputa. Materijali za pripremu za tisak primaju se u slijedećim oblicima:

  • PDF dokument
  • PostScript dokument
  • Otvoreni dokument (prijelom + linkovi + fontovi)

Opće upute za prijelom:

Format dokumenta s prijelomom mora biti istog formata kao i finalni obrezani format proizvoda. Pomoćni elementi kao napust, rezne linije i sl. dodaju se izvan granica dokumenta ili uključuju automatski pri izradi PDF dokumenta.