+385 (0) 47 655 344  •  Tuškanova 10 C, 47000 Karlovac  •  RADNO VRIJEME  7.00 – 15.00

//  UREDSKI MATERIJAL

Zahvalnice/diplome

Diplome i zahvalnice su isprave kojima se svečano priznaje određeni uspjeh ili zasluga.

Izrađujemo diplome, zahvalnice i priznanja za sve vrste prigoda. Postoji mogućnost odabira najkvalitetnijih papira, kao i izrade korica/mape s tiskom.

UPUTE ZA PREDAJU MATERIJALA ZA TISAK
i
RECENZIJE ZAHVALNICA/DIPLOMA

potvrdili naši klijenti

%

CIJENA PO ISPISU

%

KVALITETA

%

CJELOKUPNA OCJENA