Izjava o zaštiti privatnosti

On 25. Listopad 2018

Unosom Vaših podataka u Obrazac Online ponude dostavljate Tvrtki osobne podatke. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, OIB u slučaju obrtnika ili Samostalne djelatnosti ili drugi osobni podaci koje možete unijeti pod Napomena. Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. (u daljnjem tekstu „Tvrtka“) se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu izrade ponude te sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Tvrtka će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na korištenje. Tvrtka je treće strane (pružatelje usluga Tvrtki) koje mogu doći u posjed osobnim podacima koje Tvrtka prikuplja, ugovorno obvezala na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka te na njihovu sigurnost i postupanje sukladno pravilima Uredbe.