+385 (0) 47 655 344  •  Tuškanova 10 C, 47000 Karlovac  •  RADNO VRIJEME  7.00 – 15.00

Projekt tiskare

 //  PROVEDBA

Provedba projekta „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“

Datum: 11.10.2022.

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.  započela je provedbu projekta „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021 (Norway grants), u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia. Cilj projekta je automatizacija i digitalizacija procesa u Tiskari Pečarić-Radočaj primjenom zelene industrijske inovacije. Kupnjom novog offset četverobojnog stroja te implementacijom povezanih aktivnosti, Tiskara će proizvoditi ekološke proizvode te povećati svoju konkurentnost i otpornost na krize.

Ukupna vrijednost projekta je 700.000 EUR, a iznos odobrene potpore je 490.000 EUR. Projekt se planira provesti do 29.2.2024. godine.

Višestruki pozitivni učinci na lokalnu i regionalnu zajednicu ogledaju se u smanjenju emisija CO2 po jedinici proizvodnje, kroz smanjenje potrošnje energije, jer je novi offset četverobojni stroj 3 puta učinkovitiji u odnosu na postojeći. Također, novim strojem će se značajno smanjiti potrošnja primarnih sirovina po jedinici proizvoda, poput papira i boje.

Povećanim kapacitetima i uvođenjem posljednje dostupne tehnologije na tržištu, Tiskara Pečarić-Radočaj proširit će svoj proizvodni portfelj i kreirati nova radna mjesta.

U nastavku pogledajte slike stroja za ofset tisak koji je trenutno u upotrebi i koji će se zamijeniti novom tehnologijom u sklopu projekta, čime će se ubrzati proces tiskanja, osigurati viša kvaliteta i proces postati zeleniji.

Kontakt za dodatne informacije: ivana@tpr-ka.com

Status projekta: U tijeku

Sadržaj ove Internet stranice isključivo je odgovornost tvrtke Tiskara Pečarić Radočaj d.o.o.

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. commenced the project „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“.

The project is supported by a Norway grant through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Programme “Business Development and Innovation Croatia”. The goal of the project is automatisation and digitalisation of all Tiskara Pečarić-Radočaj’s (TPR) processes by applying green industry innovation at the company level. With purchase of the new 4-coloured offset printing machine, an implementation of related activities, TPR will produce new ecological products and increase its competitiveness and resistance to crises.

The total project value is EUR 700.000, and the amount of the approved grant is EUR 490.000. The final date for the project implementation is 29 February 2024.

The multiple positive effects on the local and regional community are reflected in decreased CO2 emissions per production unit and decreased energy consumption, as the new 4-coloured offset printing machine is 3 times more efficient than the current one. In addition, the new offsert machine will have decreased usage of primary raw materials per production unit, such as paper and ink.

By implementing the newest technology in offset printing market and increasing the capacity, Tiskara Pečarić- Radočaj will expand its production portfolio and create new workplaces.

Please see below the photos of the offset machine currently in use, which will be replaced with the new technology within the project, which will accelerate the printing process, increase the quality and make the production process greener.

 //  NABAVA

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (2. poziv na dostavu ponuda)

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.  započela je projekt „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (2. poziv na dostavu ponuda). Cilj projekta je automatizacija i digitalizacija procesa u Tiskari Pečarić-Radočaj’s (TPR) primjenom zelene industrijske inovacije. Implementacijom novih tehnologija, TPR će proizvoditi nove ekološke proizvode te povećati svoju konkurentnost i otpornost na krize.

U skladu s propisima o financiranju, na ovoj stranici nalaze se dokumenti o postupku nabave u okviru ovog projekta. Nabava se provodi temeljem „Standard Terms and Condition on EEA and Norway Grants from Innovation Norway“. Temeljem postupka nabave za subjekte koji ne podliježu Zakonu o javnoj nabavi te temeljem Smjernica za nabavu za prijavitelje i partnere – HR-INNOVATION, Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. ovim putem objavljuje Poziv za nabavu koja sadrži: Grupa 1 Offset tiskarski stroj i Grupa 2 Oprema za filtraciju vode.

Broj nabave: TPR-22/09-1

Rok za predaju ponuda: 26. rujna 2022

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

IN-TPR-T – Tender invitation

IN-TPR-T- Appendix 1 – Application form and financial offer

IN-TPR-T- Appendix 2-Statement concerning grounds for exclusion of legal entity from the procurement procedure

IN-TPR-T- Appendix 3 – Reference on deliveries

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Programme “Business Development and Innovation Croatia” (2nd Calls for Proposals).

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.  commenced the project „Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj“. The project is supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Programme “Business Development and Innovation Croatia” (2nd Calls for Proposals) automatisation and digitalisation of all Tiskara Pečarić-Radočaj’s (TPR) processes by applying green industry innovation at the company level. With implementation of new technologies, TPR will produce new ecological products and increase its competitiveness and resistance to crises.

In line with the financing guidelines, please find on this site relevant documents on the procurement procedure related to the project. The procurement is performed based on the „Standard Terms and Condition on EEA and Norway Grants from Innovation Norway“. Based on the Procurement procedures for entities not subject to public procurement act and Procurement Guidelines for Project Promotors and Project Partners – HRNNOVATION, Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. announces the Tender invitation for the following: Group 1 Offset printing machine and Group 2 Water filtration equipment.

 

Tender number: TPR-22/09-1

Deadline for Tender submission:  September 26th 2022

The tender documentation you can find above.

 //  DOKUMENTI PROJEKTA

o

Poziv na dostavu ponuda →

Odluka →